Plán obnovy má prejsť cielenou revíziou pre pripomienky krajov

Dátum: 07.02.2024

V utorok 6. februára prijal zástupcov krajov Peter Kmec, podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a znalostnú ekonomiku. Diskutovali o súčasných problémoch samospráv pri čerpaní finančných zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR.

„Bohužiaľ, dospeli sme k tomu, že v súčasnosti začíname investičnú fázu plánu obnovy a stáva sa, že jednotlivé regióny nevedia implementovať projekty, alebo po nich nie je dopyt. Plán obnovy nebol konzultovaný s regiónmi, ktoré majú často iné priority a požiadavky," uviedol Peter Kmec.

Zástupcovia SK8 prioritne predstavili štyri oblasti z Plánu obnovy, ktoré samosprávne kraje najviac trápia:

  • Nulové zapájanie samosprávy do prípravy a pripomienkovania výziev
  • Dlhé procesy vyhodnocovania, ktoré blokujú implementáciu
  • Absencia synergií medzi Plánom obnovy a Programom Slovensko
  • Rozdielne pravidlá implementácie pri výzvach na komunitné služby (oproti výzvam na zdravotnícke zariadenia)

„Dlhé procesy vyhodnocovania sú dlhodobo kritizovaným momentom. Dostali sme dnes prísľub, že procesy vyhodnocovania sa skrátia," dodal Jozef Viskupič, predseda SK8.

Výsledkom pracovného rokovania je nastavenie vzájomnej spolupráce v regionálnych inováciách a vo všetkých vyššie spomenutých oblastiach, aby sa do regiónov dostalo čo najviac finančných zdrojov z Plánu obnovy.

Záznam z tlačovej besedy na YouTube

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu