Partnerský dialóg medzi SK8 a ZMOS pokračuje aj v novom roku

Dátum: 22.01.2024

Modernizácia samosprávy je jednou z tém, na ktorých sa dohodli Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a plánujú ich v tomto roku riešiť. Patrí tam aj bezpečnosť na školách či financovanie. Informovali o tom v pondelok predseda ZMOS Jozef Božik a šéf SK8 Jozef Viskupič po prvom tohto ročnom rokovaní.

"Pre rok 2024 sme si zadefinovali kľúčové témy, ktoré nás spájajú, a ktoré by sme chceli počas tohto kalendárneho roka riešiť. Alfou a omegou sú aj boli finančné prostriedky," uviedol Božik. Priblížil, že obciam a mestám aktuálne chýba pol miliardy eur. ZMOS bude preto túto tému zdôrazňovať.Budeme túto tému riešiť o to viacej, lebo aj na online rokovaniach rady, ktoré bývajú každé dva týždne, je téma permanentne skloňovaná," dodal.

Ďalšou témou, na ktorej sa združenia zhodli, je modernizácia samosprávy. Podľa slov predsedu ZMOS-u je spolupráca medzi obcami, mestami a samosprávnymi krajmi nevyhnutná pre to, aby dokázali garantovať kvalitu služieb. Vytvoriť by sa mal preto samostatný dokument na báze spolupráce združení. "Zadefinujeme v ňom kľúčové priority pre modernizáciu samosprávy v tomto desaťročí tak, aby sme postupne s vládou a parlamentom dokázali prijímať také zákony, ktoré budú znamenať zagarantovanie decentralizácie a dekoncentrácie výkonu verejnej moci a hlavne kvalitu služieb, ktoré sú poskytované mestami, obcami a samosprávnymi krajmi," dodal Božik s tým, že vzniká spoločný pracovný tím.

Šéf SK8 Jozef Viskupič si myslí, že dokument bude plniť základnú úlohu, ktorú od takýchto snáh očakávali, a to, že vznikne "zdola nahor". "Je to ambícia, ktorú by sme chceli na rok 2024 zvládnuť a nasledujúce stretnutie k tejto téme a aj s predstavením expertného tímu by mal byť do konca marca," doplnil.

Dôležitá prierezová téma je aj otázka bezpečnosti na základných a stredných školách. Bezpečnosť je podľa predsedov nevyhnutnou podmienkou na to, aby sa spoločnosť mohla rozvíjať a rodičia mali garantované, že posielajú deti do škôl, ktoré budú bezpečné. ZMOS chce eliminovať problémy spojené so šikanou a duševným zdravím. Samosprávne kraje si podľa slov jeho predsedu zas berú na starosti bezpečnosť, bezpečnostné audity a spoluprácu s organizáciami, ktoré sa venujú bezpečnému vzdelávaniu. Tiež sa dohodli, aby boli vzdelávacie inštitúcie ochránené proti aktívnym účastníkom a majú ambíciu preškoliť vedenia škôl a pedagogické zbory.

Zároveň sa dohodli na spolupráci a presadzovaní ďalšieho posilňovania finančnej podpory zo strany Európskej únie, tak aby sa peniaze vo väčšej miere posunuli z centrálnej úrovne riadenia do úrovne regiónov. "Som presvedčený, že pokiaľ sa nám do strategických dokumentov podarí dostať dostatok finančných prostriedkov v rámci regiónov, tak budú prostriedky použité čo najefektívnejšie v duchu rozvoja a kompetencií samosprávnych krajov, ale aj obcí a miest," podotkol Božik.

Viskupič priblížil, že sa zaoberali aj sociálnou oblasťou, v ktorej sa dohodli, že začne pracovať pracovná skupina. "Poslednou témou, ktorej by som sa chcel dotknúť, je nastavenie spôsobu, ako budeme v území spolupracovať," ozrejmil. Dodal, že sa budú snažiť o spoluprácu nielen predsedov, ale aj v území.

Šéf ZMOS-u podotkol, že združenia pristupujú k riešeniam tém spoločne, ako strategickí partneri. Viskupič ozrejmil, že sa dostávajú na úroveň, kde si chcú strategické ciele preddefinovať. Zadefinovali si takto päť oblastí. Pre Viskupiča je tiež dôležité, že si nastavili štruktúru budúceho stretávania.

Záznam z tlačovej besedy na YouTube.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu