Odpustenie covidových pôžičiek a vyplatenie kompenzácie cien energií

Dátum: 02.11.2023

Po dlhých mesiacoch vyjednávaní a rokovaní boli v októbri vládou SR schválené 2 dôležité rozhodnutia, ktoré boli krajom v minulosti prisľúbené:

Odpustenie tzv. covidových pôžičiek vo výške 52 miliónov eur, ktoré krajom slúžili na kompenzovanie výpadkov dane z príjmu fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19

Vyplatené kompenzácie cien energií v celkovej sume 13,5 milióna eur určené na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu