Novoročné prijatie predstaviteľov združení samospráv prezidentkou SR

Dátum: 17.01.2022

"Vaša Excelencia, vážené kolegyne a kolegovia zo samosprávy, dámy a páni, ďakujem za príležitosť prihovoriť sa vám.

V roku 2021 uplynulo už 20 rokov od vzniku samosprávnych krajov a 15 rokov od začiatku ich vzájomnej spolupráce v rámci združenia SK 8. Na patričnú oslavu týchto výročí však nebol čas ani priestor vzhľadom na pandémiu ochorenia Covid-19.

Do jej riešenia sa všetky župy iniciatívne zapojili s cieľom minimalizovania počtu obetí a hospodárskych škôd. Pred takmer rokom sa zhostili veľkokapacitného aj výjazdového očkovania.

Aj to je príkladom povzbudzujúceho zistenia, že samosprávy sú dobre fungujúcim článkom našej verejnej správy. Spolupráca medzi obcami, mestami a samosprávnymi krajmi sa v mnohých prípadoch ukázala ako rýchla a účinná. Nachádzame spoločnú reč aj naprieč politickým spektrom a názorovým rozdielom. Motivuje nás pri tom spoločný záujem na zlepšovaní kvality života obyvateľov našich regiónov. Okrem koordinácie aktivít na zamedzenie šírenia nového koronavírusu ťaháme za jeden povraz aj pri presadzovaní dokončenia decentralizácie štátu.

Ako županka a župani sme otvorení a v dobrom zmysle slova odkázaní na spoluprácu so všetkými sektormi spoločnosti. Je preto našim želaním prispievať k obnove dôvery v inštitúcie, právny štát a demokraciu. Krajská samospráva v tomto zohráva dôležitú a stabilizujúcu úlohu v domácom aj európskom kontexte.

Avšak na dialóg treba aj druhú stranu, a to vládu. Z nášho pohľadu bude Slovenskom v novom roku čeliť dvom veľkým výzvam. Prvou je dokončenie prípravy čerpania európskych zdrojov tak, aby nedošlo k zopakovaniu chýb z minulosti. Presadzujeme, aby národná alokácia bola spravodlivo rozdelená a rozhodovalo sa o nej priamo v regiónoch. Aj vďaka tomu sa môžeme odlepiť z dna rebríčka porovnávajúceho výdavky štátov, ktoré sa vynakladajú prostredníctvom územných samospráv.

Druhou výzvou bude ukončenie praxe jednostranných zásahov vlády a parlamentu do rozpočtov samospráv často bez akejkoľvek konzultácie. Je neudržateľné, aby boli na samosprávy prenášané ďalšie a ďalšie povinnosti bez adekvátnej kompenzácie. Konečne sa musí začať dodržiavať zásada, že ak centrálna moc svojimi rozhodnutiami zaťaží rozpočty samospráv bez ich súhlasu, tak finančné náklady bude sama znášať.

Som presvedčený, že do budúcnosti by sa malo vkročiť vždy s nádejou, že beh dejín pôjde tým správnym smerom. Želám nám všetkým čo najviac naplnených plánov a snov. Predovšetkým, nech je nový rok v znamení obratu tak pri pandémii, ako aj pri spájaní našej rozdelenej spoločnosti. Nech sa nám darí upevňovať zmysel pre spoločné dobro, pre spoločnú víziu Slovenska, ktorá v ostatnom období citeľne chýba.

Vstúpme tak do nového roka s opatrným optimizmom."Jozef ViskupičPredseda SK 8Bratislava, 17. január 2022

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu