Novelá zákona o cestnej doprave do druhého čítania

Dátum: 30.03.2021

Návrh iniciovalo združenie samosprávnych krajov SK 8 a na jeho príprave spolupracovalo s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Na schôdzu ho predložila skupina koaličných poslancov.

„Sme o krok bližšie k schváleniu legislatívnej úpravy, ktorá posilňuje postavenie krajov ako objednávateľov prímestskej autobusovej dopravy. Vítame, že náš návrh bol posunutý do druhého čítania. Teší nás, že zaň hlasovali poslanci naprieč politickým spektrom. Aj to je znakom, že ide o návrh, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľom regiónov. Je v záujme nás všetkých, aby sa neopakovala situácia z Banskobystrického kraja, keď dopravca zo dňa na deň prestal jazdiť a ľudia ostali čakať na zastávkach,“ uviedol predseda združenia SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Návrh novely zákona predstavili župani na tlačovom brífingu v utorok 23. marca 2021. Kraje vychádzali z praxe a ministerstvu dopravy navrhli doplniť kompetencie objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme.

Zaviesť by sa malo nové ustanovenie, ktoré bližšie definuje nástroje na zamedzenie pozastavenia dopravy a okolnosti, na základe ktorých môže objednávateľ konať. Kraje navyše dostanú možnosť nariadiť dopravcovi prevádzkovanie dopravy počas mimoriadnych situácií, ako aj právomoci vykonávať kontrolné činnosti.

Županka a župani sa so zástupcami ministerstva zhodli, že v rokovaniach je potrebné pokračovať smerom k tvorbe nového samostatného zákona o verejnej doprave. Ambíciu tento zákon vytvoriť už minister dopravy niekoľkokrát deklaroval. Vo viacerých krajoch prebieha alebo sa pripravuje verejné obstarávanie dodávateľa týchto služieb na najbližších 10 rokov. Nová právna úprava by ho mala zjednodušiť.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu