Nové vedenie Ministerstva dopravy sme oboznámili s potrebami krajov

Dátum: 10.01.2024

V pondelok 8.1.2024 sa predstavitelia SK8 zúčastnili prvého stretnutia na Ministerstve dopravy SR po parlamentných voľbách, na ktorom ministerstvo zastupoval Igor Choma.

Na stretnutí zástupcovia SK8 otvorili viaceré témy, ktoré kraje dlhodobo považujú za dôležité a nevyhnutné riešiť. Zároveň boli ministerstvom zadefinované ďalšie kroky pre odborné diskusie na témy spolupráce v nasledovných oblastiach:

  • Zriadenie cestného fondu určeného na starostlivosť o cestnú infraštruktúru na cestách II. a III. triedy
  • Kontrola merania rozmerov a hmotnosti vozidiel na cestách II. a III. triedy
  • Spoplatnenie ciest II. triedy pre tranzitnú kamiónovú dopravu
  • Riešenie problému nedostatku vodičov prímestskej autobusovej dopravy
  • Tvorba grafikonu železničnej dopravy (GVD)

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu