Nielen minulosť, ale aj budúcnosť Európskej únie je založená na regiónoch

Dátum: 04.01.2022

SK 8 víta, že leitmotívom prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy (Conference on the Future of Europe, CoFoE) je snaha Európskej únie priblížiť sa čo najviac k potrebám jej obyvateľov a naučiť sa prijímať efektívne reformy. Ide o jedinečnú príležitosť získať, zanalyzovať a použiť podnety od Európanov bez rozdielu veku, profesie alebo štátu, z ktorého pochádzajú. 

Podľa predsedu SK 8 a trnavského župana Jozefa Viskupiča „Konferencia o budúcnosti Európy vytvára priestor pre vecný dialóg. Kladne hodnotíme participatívny charakter aktivít a podujatí, ktorý odráža ochotu Európskej únie počúvať potreby všetkých svojich obyvateľov s cieľom posilniť súdržnosť, solidaritu a sociálnu spravodlivosť. Pandémia ochorenia COVID-19 a Brexit sú kľúčové míľniky, ktoré podčiarkli nevyhnutnosť nanovo určiť smerovanie a priority európskeho spoločenstva. Sme presvedčení, že podobne ako pri vzniku únie, kľúčovú úlohu opäť zohrajú regióny, ktorými sú v našich podmienkach už dvadsať rokov samosprávne kraje. Sme pripravení prispieť k upevneniu mieru a demokracie, ktoré sú základným predpokladom prosperity.“ 

SK 8 podporuje ambíciu posilniť rolu obyvateľov v rozhodovacích procesoch Európske únie a aj týmto spôsobom posilniť ich dôveru v európske a sprostredkovane aj národné inštitúcie. Konštruktívny dialóg s obyvateľmi je kľúčovým nástrojom k tomu, aby boli na európskej úrovni prijaté zmeny, ktoré budú úspešne premietnuté do praxe a skutočne zlepšia život v členských štátoch. 

Počas konferencie obyvatelia vyjadrujú svoj názor, či už virtuálne alebo prezenčne. Okrem možnosti prispieť k potenciálnym legislatívnym zmenám a zavedeniu finančných nástrojov, majú účastníci možnosť dozvedieť sa, aký je názor obyvateľov z rôznych kútov Európy, spoločne identifikovať výzvy a zdieľať skúsenosti. Podnety sú po celý čas trvania konferencie zbierané a zverejňované, pričom budú slúžiť ako podklad pre plenárne zasadnutia európskych orgánov či panelové diskusie. Výsledkom konferencie má byť správa, ktorá poskytne komplexný obraz o tom, ako by mala Európska únia fungovať v budúcnosti. 

V tejto súvislosti sa SK 8 sa stotožňuje s názorom prvého podpredsedu Európskeho výboru regiónov Vasca Alvesa Cordeira, podľa ktoré by sa dialóg s Európanmi nemal skončiť na jar 2022, pričom vyzval na vytvorenie stáleho dialógu s obyvateľmi. Predseda Viskupič dodal, že „aj počas pretrvávajúcej pandémie sme svedkami, že spolupráca na európskej úrovni funguje a prináša reálne výsledky, napríklad pri spoločnom obstarávaní vakcín. Veríme, že podobne účinne môžeme čeliť výzvam v podobe klimatickej zmeny či digitálnej transformácie, respektíve hybridným hrozbám.“

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu