Navrhované zmeny v územnom plánovaní sledujú správny cieľ

Dátum: 19.05.2021

V rámci reformných zámerov podpredsedu vlády Slovenskej republiky Štefana Holého v stavebnom konaní je pre SK 8 kľúčový pripravovaný zákon o územnom plánovaní. Územné plánovanie je totiž základným nástrojom samospráv pri plánovaní využívania územia. Samosprávne kraje by v tejto oblasti mali prevziať časť kompetencií okresných úradov v sídle kraja. SK 8 tento návrh považuje za dobrý základ rozvoja regiónov.

„Iniciatíva podpredsedu vlády Holého spočíva, okrem iného, v rozdelení procesov územného plánovania a stavebného konania do dvoch samostatných zákonov. To vítame. V rámci tvorby nového zákona o územnom plánovaní chceme prevziať časť kompetencií okresných úradov v sídle kraja. To znamená, že budeme záväzne posudzovať súlad plánu obce s plánom kraja, čo je logické a správne,“ uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Návrh zákona z pohľadu SK 8 viac-menej zachováva osvedčenú štruktúru orgánov územného plánovania, ktorými sú obce a samosprávne kraje. Takéto rozvrhnutie tiež zodpovedá princípom subsidiarity a proporcionality pri organizácii verejnej správy. V rámci evolúcie predpisu sa zavádzajú aj nové druhy územnoplánovacej dokumentácie, územný plán mikroregiónu alebo územný plán významnej investície. „Novým nástrojom v zákone je takzvaný revízny mechanizmus, ktorý by mal zabezpečovať, aby rozvoj územia nedoplácal na nečinnosť orgánov územného plánovania. Túto ambíciu podporujeme. Smutným faktom je, že na Slovensku máme stovky obcí bez spracovaného územného plánu. Na lepšiu ilustráciu, podľa župana Luntera, to je v Banskobystrickom samosprávnom kraji až 67 %.

Existencia týchto bielych miest brzdí mnohé procesy v územnom plánovaní a stavebnom konaní a, v konečnom dôsledku, rozvoji regiónov,“ doplnil Viskupič. SK 8 nemá s podpredsedom vlády Holým žiadnu špeciálnu dohodu. Samosprávne kraje v rámci tvorby zákona len hája svoje kompetencie v územnom plánovaní a regionálnom rozvoji, za čo sú primárne zodpovedné aj zo zákona. Napriek tomu v prvotnom návrhu zákona vyššie územné celky, ako orgány územného plánovania, chýbali. Na margo medializovaných informácií k procesu prípravy legislatívy predseda Viskupič uviedol, že „začína byť pravidlom, že jedna z organizácií zoskupujúcich samosprávy, presnejšie len 58 zo 141 miest na Slovensku, odmieta komunikovať. Dokonca avizovala, že sa nebude zúčastňovať na stretnutiach k pripravovanej legislatíve.

Po vypovedaní gentlemanských dohôd a memoranda o spolupráci pri nastavení čerpania eurofondov v novom programovom období ma to ani neprekvapuje. Namiesto nálepkovania, kto je v akej diskusii irelevantný, odporúčam využiť štandardné nástroje pri tvorbe a pripomienkovaní legislatívy. Ignorácia a odkazovanie si cez médiá ešte žiadnu tému neposunuli vpred a nepriniesli zlepšenie kvality regiónov a života ľudí žijúcich v nich.“

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu