Na zriadenie fondu dopravnej infraštruktúry je najvyšší čas, voláme po ňom od roku 2019

Dátum: 11.01.2022

SK 8 víta, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vypracovalo návrh vytvorenia a fungovania fondu dopravnej infraštruktúry. Zámer na systematické financovanie výstavby, modernizácie a údržby cestnej infraštruktúry združenie samosprávnych krajov dlhodobo presadzovalo po vzore okolitých štátov, predovšetkým Českej republiky.

„Samosprávne kraje vyše dvadsať rokov zápasia s odstraňovaním investičného dlhu v cestách II. a III. triedy, ktorý zdedili od vlády bez alokácie adekvátnych finančných zdrojov. Podielové dane nám na to jednoducho nestačia. S riešením tejto výzvy prostredníctvom zriadenia fondu dopravnej infraštruktúry (tzv. cestný fond) sme preto prišli už v roku 2019. Som veľmi rád, že si ju ministerstvo dopravy osvojilo. Želám si, aby tak urobila aj koaličná rada, vláda a napokon aj národná rada,“ uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že sa zástupcovia združenia chcú podieľať aj na príprave fungovania fondu.

Podľa SK 8 by vo fonde mali byť koncentrované národné, európske, prípadne súkromné finančné zdroje. Okrem spolufinancovania veľkých projektov samospráv, alebo rozvoja siete ciest I. triedy, by z fondu mohli byť uvoľňované prostriedky aj na sanáciu mimoriadnych udalostí na regionálnych cestách.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu