Na Slovensku sa stretli slovenskí župani a českí hejtmani

Dátum: 20.11.2023

Zástupcovia združenia Samosprávnych krajov Slovenska (SK8) a Asociácie krajov Českej republiky (AKČR) sa vo štvrtok 16. novembra 2023 stretli v Bojniciach. Spoločného rokovania sa zúčastnilo šesť predsedov slovenských a sedem predsedov českých krajov.

Symbolicky, deň pred výročím udalostí zo 17. novembra 1989 sa “bratské kraje” Českej a Slovenskej republiky stretli na spoločnom rokovaní, tentokrát na území Trenčianskej župy. Za desiatky rokov prechádzala regionálna samospráva oboch krajín rôznym vývojom, pričom slovenskí župani aj českí hejtmani sa počas tohto obdobia stretávajú s mnohými výzvami.

“Stretnutie sme zrealizovali deň pred 17. novembrom a verím, že tak ako sa obyvatelia našich krajín v roku 1989 spojili pre lepšiu budúcnosť, môžeme ju na základe pevných vzťahov, spoločných aktivít a výmenou skúseností aj naďalej tvoriť. V duchu demokracie a slobody. Dnešné rokovanie vnímam ako príležitosť na výmenu praktických skúseností aj informácií, ktoré spadajú do kompetencií samospráv. Pre SK8 bola podstatnou diskusia o oblasti fiškálnej decentralizácie, nakoľko systém fungovania a financovania samosprávnych krajov v podmienkach Českej republiky je efektívnejší a prináša menšiu závislosť od štátu. Považujeme za dôležité, aby sme sa obdobným modelom zaoberali aj v našich podmienkach,” povedal trnavský župan a predseda SK8 Jozef Viskupič.

Županky a župani rokovali naprieč politickým spektrom aj o oblasti dopravnej infraštruktúry a verejnej dopravy, zdravotníctva či školstva.

“Oceňujeme stretnutie a opätovné nadviazanie spolupráce zástupcov regionálnych samospráv Českej a Slovenskej republiky. Aj napriek tomu, že pred 30 rokmi došlo k rozdeleniu týchto štátov vidíme, že sme si stále blízki, a to po odbornej aj ľudskej stránke. Čo sa týka kompetencií samospráv, tie máme nastavené rozdielne, preto považujem za dôležité o nich diskutovať. Veľkou inšpiráciou nám môže byť forma duálneho vzdelávania, ktorá sa zdá byť praktická aj s výhľadom do budúcnosti. Zároveň sme sa dohodli, že takéto stretnutia budeme realizovať na pravidelnejšej báze,” povedal Ján Grolich, hejtman Juhomoravského kraja.

Tlačový briefing po stretnutí zástupcov SK8 a AKČR: https://youtu.be/a34iOADLaFs?si=ckag3hcgVv16HyvX

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu