Ministerstvo pôdohospodárstva podporí stredné odborné školstvo

Dátum: 25.03.2024

Dnes sa na pôde strednej odbornej školy v Pruskom uskutočnil podpis memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, združením SK8, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Technickou univerzitou vo Zvolene a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

"Mojou úlohou je vytvárať vhodné podmienky a zabezpečiť všetky podporné mechanizmy na rozvoj odborného školstva, ktoré vychováva mladú krv pre sektor poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Verím, že podpis memoranda je začiatkom nastavenia úspešnej spolupráce s akademickou obcou a krajmi a prispejeme spoločným úsilím k zachovávaniu a zatraktívneniu agrárnych foriem štúdia a následne práce v agrosektore," skonštatoval minister Richard Takáč.

Cieľom memoranda je vytvorenie základného rámca pre partnerstvo strán zaväzujúcich sa aktívne spolupracovať v oblasti odborného vzdelávania, prípravy žiakov a študentov na výkon povolania pri napĺňaní spoločných cieľov pre rozvoj poľnohospodárstva.

Spolupráca bude zameraná najmä na prenos poznatkov a inovácií do praxe a odovzdávanie skúseností z praxe pre rozvoj stredného odborného vzdelávania ako jedného zo základných prvkov udržateľnosti ľudského potenciálu v agrorezorte.

„Teší nás záujem ministerstva pôdohospodárstva a univerzít spolupracovať v podpore stredoškolského odborného vzdelávania, pretože práve prostredníctvom duálneho vzdelávania môžeme zvýšiť atraktivitu a záujem študentov o túto oblasť,“ povedal predseda SK8, Jozef Viskupič.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu