Ministerka hospodárstva SR privítala zástupcov SK8 na úvodnom rokovaní

Dátum: 16.01.2024

V utorok sa uskutočnilo prvé povolebné stretnutie zástupcov krajov na Ministerstve hospodárstva SR s ministerkou Denisou Sakovou.

Ústrednou témou rokovania bola energetika. Kraje predostreli požiadavku na trvalé zaradenie subjektov sociálnych služieb medzi zraniteľné subjekty s kompenzačnými mechanizmami, vďaka čomu by boli ceny v týchto zariadeniach regulované. Prediskutovaná tiež bola potreba úpravy legislatívy v oblasti stanovovania distribučných poplatkov pre subjekty samospráv tak, aby na prípadné zmeny vedeli samosprávy efektívnejšie reflektovať pri tvorbe rozpočtov.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu