Kraje žiadajú vyššiu alokáciu z eurofondov, chcú ich efektívne rozdeľovať cez rady partnerstva

Dátum: 28.11.2021

Kraje sú pripravené implementovať oveľa viac zdrojov, ako im v predbežnom návrhu alokovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Za týmto účelom vzniklo osem rád partnerstva, ktoré združujú sociálno-ekonomických partnerov s najlepším prehľadom o potrebách regiónov. Podľa podpredsedu SK 8 a prešovského župana Milana Majerského, „celý proces bol konzultovaný so zodpovednými predstaviteľmi MIRRI SR a na základe ich metodických usmernení.

Ministerstvo však po jeden a pol roku, už počas bežiaceho nového programového obdobia, prináša nový vzor štatútu, ktorý vo veľkej miere ovplyvňuje chod už existujúcich a fungujúcich rád partnerstiev pri samosprávnych krajoch. Voči takémuto neprofesionálnemu prístupu sme sa ohradili.

“Z európskych zdrojov chcú kraje spolufinancovať aj plánovanie a budovanie siete cyklodopravných trás. SK 8 však poukazuje na zložitosť administratívneho procesu na získanie súhlasu s využitím pozemkov vo vlastníctve štátu a prevažne v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku patriaceho pod Ministerstvo životného prostredia SR. Ide napríklad o Vážsku cyklomagistrálu, ktorá prechádza cez Žilinský, Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky kraj. Pre samosprávne kraje je dôležité zjednodušenie procesu prenájmu týchto pozemkov za primeraných podmienok, nakoľko musia dokladovať majetkovo-právny vzťah k nich v žiadosti o spolufinancovanie projektov z európskych zdrojov.

Predseda SK 8 a trnavský župan doplnil, že kľúčové pre rozvoj regiónov v najbližších rokoch bude čerpanie európskych zdrojov. Popri nových eurofondoch pôjde aj o mimoriadnu finančnú injekciu z Fondu obnovy a odolnosti. „Samosprávne kraje chcú aktívne participovať na realizácii jednotlivých reforiem a investícií v regiónoch. Sme totiž presvedčení, že ich úspešná implementácia a prospešný vplyv na kvalitu života obyvateľov závisia od spolupráce sociálno-ekonomických partnerov na regionálnej úrovni,“ skonštatoval.

Hosťom na rokovaní SK 8 bol generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Michal Maco, ktorý predstavil mechanizmus podpory obnovy rodinných domov z Fondu obnovy a odolnosti. Združenie sa s agentúrou dohodlo aj na konkrétnych príkladoch budúcej spolupráce.

Všetkých osem samosprávnych krajov je od roku 2006 združených v SK 8, ktoré už 15 rokov háji záujmy regiónov a obyvateľov Slovenska.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu