Kraje žiadajú posilnenie svojich kompetencií pri obstarávaní prímestskej autobusovej dopravy

Dátum: 25.11.2021

Županka a župani rokovali v stredu 24. novembra 2021 v Bratislave o aktuálnych témach. Žiadajú vytvorenie pracovnej skupiny na riešenie problémov vo verejnom obstarávaní prímestskej autobusovej dopravy.„Aktuálna situácia v oblasti prímestskej autobusovej dopravy je z pohľadu samosprávnych krajov neudržateľná a doplácajú na ňu obyvatelia. Kraje sú objednávatelia služieb vo verejnom záujme a zodpovedajú za dostupnosť dopravy. Súčasne však nedisponujú dostatočnými oporami v legislatíve.

Preto budeme apelovať na vládu a požadovať zriadenie pracovnej skupiny, ktorá by mala prísť s návrhmi na urýchlené vyriešenie tejto situácie prostredníctvom vytvorenia nového zákona o verejnej doprave a súvisiacich zmien v zákone o verejnom obstarávaní,“ uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že návrhy pracovnej skupiny by mala schváliť vláda a následne Národná rada SR.V pracovnej skupine by mali byť zástupcovia SK 8, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úradu pre verejné obstarávanie. Budú reagovať na doterajšie negatívne skúsenosti samosprávnych krajov s obstarávaním služieb prímestskej autobusovej dopravy, ktoré sú vyústením dlhodobo neriešených problémov. Na zasadnutia skupiny môžu byť prizvaní aj zástupcovia miest, ktorí čelia podobným výzvam pri zabezpečovaní mestskej autobusovej dopravy.

Podľa Viskupiča „situácia, ktorú dnes zažíva Bratislavský samosprávny kraj a jeho obyvatelia, je vyústením dlhodobo nahromadených problémov pri obstarávaní dopravy vo verejnom záujme. V minulosti sa jej riešenie odkladalo prostredníctvom predlžovania zmlúv dodatkami, ktoré už podľa európskych smerníc nemôžu byť uzatvárané. Aktuálne vedenia krajov teda musia riešiť problémy, ktoré nezapríčinili. Sme presvedčení, že obyvatelia Slovenska nemôžu byť rukojemníkmi poťahovačiek medzi dopravcami a Úradom pre verejné obstarávanie. Preto je nevyhnutné, aby bolo posilnené postavenie samosprávnych krajov v rámci verejného obstarávania, ako aj následnej účinnosti zmlúv tak, aby sme dokázali efektívne zabezpečiť dostupnosť verejnej dopravy. Práve v nej totiž vidíme budúcnosť udržateľnej mobility.“SK 8 preto vníma nevyhnutnosť riešiť tieto dve skupiny problémov. Po prvé je podľa županky a županov treba narovnať asymetrický vzťah aktuálnych dopravcov voči konkurencií i krajom.

Súčasne je podľa nich potrebné vyriešiť problém obštrukcií, ktorými môžu uchádzači v konečnom dôsledku dostať kraje pod časový tlak. SK 8 navrhuje prijať úpravu, ktorá zabezpečí, že účelové a zjavne neopodstatnené námietky nebudú dôvodom na prerušenie procesu verejného obstarávania.

„Po včerajšom rokovaní SK 8 je zrejmé, že stav, ktorý nastal pri obstarávaní dopravy, nie je len problémom Bratislavského, Banskobystrického či Trnavského samosprávneho kraja. Je to problém, ktorý sa dotkne aj zvyšných samosprávnych krajov a niektorých miest, ktoré budú nútené obstarávať takúto službu,“ uviedol bratislavský župan Juraj Droba.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu