Kraje sa pridávajú k mestám a obciam, navrhovanú kompenzáciu zvýšenia daňového bonusu nepovažujú za dostatočnú

Dátum: 23.11.2022

Združenie samosprávnych krajov SK 8 sa stotožňuje s názorom Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska i asociácií prednostov úradov miestnej samosprávy a komunálnych ekonómov, že navrhovaná kompenzácia ďalšieho zvýšenia daňového bonusu na dieťa nebude dostatočná. V stredu 23. novembra 2022 o tom informovala Kancelária SK 8.

SK 8 odmieta navrhovaný zdroj financovania pomoci rodinám prostredníctvom zvýšenia daňového bonusu až do výšky 140 eur mesačne na vyživované dieťa do 18 rokov a na prechodné obdobie dvoch rokov. Prijatie tohto návrhu zníži príjmy samospráv vrátane žúp, čo ohrozí ich fungovanie, ako aj rozsah a kvalitu nimi poskytovaných služieb. Z daňových príjmov samosprávy zabezpečujú dostatok miest v školách a zariadeniach sociálnych služieb, dobré možnosti cestovania autobusmi, atraktívne kultúrne podujatia alebo moderné športoviská.

Pritom samosprávne kraje nepovažujú za adekvátne preniesť finančnú ťarchu na obyvateľov v podobe zvyšovania poplatkov za služby, ktoré poskytujú v zariadeniach sociálnych služieb, stredných školách či kultúrnych inštitúciách.

Zástupcovia samosprávnych krajov sa dôvodne obávajú, že navrhovaná kompenzácia spôsobeného výpadku daňových príjmov samospráv zo zdrojov z dane z príjmov právnických osôb, ktorá je obsiahnutá v jednom z pozmeňujúcich návrhov k vládnemu návrhu zákona, nebude dostatočná. Podľa odhadu združenia len tesne prekročí polovičnú hranicu, a to v závislosti od počtu rodičov, ktorí si daňový bonus uplatnia.Celú výzvu samospráv poslancom NR SR nájdete tu.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu