Kraje rokovali s ministerstvom financií o pláne obnovy

Dátum: 08.12.2020

Plán obnovy je unikátní príležitosťou, ako znovu obnoviť ekonomiku po pandémii COVID-19. Európska komisia vyčlenila pre Slovensko na tento účel takmer 6 miliárd eur, ktoré by mali byť prioritne určené na zelenú a digitálnu transformáciu hospodárstva.

Samosprávne kraje sa hlásia k tomuto opatreniu od momentu, kedy ešte len naberal kontúry. Adresovali sme list ministerstvu, ako aj celej vláde, už v septembri 2020. Iniciatívne sme sa hlásili do debaty so snahou prispieť k urýchleniu prípravy tohto dokumentu. Ponúkame svoje skúsenosti z čerpania eurofondov. Záleží nám predovšetkým na synergií Plánu obnovy a nových eurofondov na roky 2021 – 2027. Ak sa nám spoločne podarí dobre a rýchlo nastaviť ich synergiu, ľudia nepocítia nepriaznivé ekonomické dôsledky pandémie.

Plán obnovy môže pomôcť okamžite v oblastiach, ktoré nemôžu byť financované z eurofondov. Nové eurofondy v objeme 13 miliárd eur by mohli slúžiť na financovanie strategických projektov. Keďže do nových eurofondov sa pravdepodobne nedostanú niektoré priority samosprávnych krajov, chceme aby naše priority boli zapracované do plánu obnovy. SK 8 chce dosiahnuť, aby z Plánu obnovy boli financované najmä tieto štyri oblasti:

1. dobudovanie infraštruktúry zariadení sociálnych služieb – pretože podiel populácie v poproduktívnom veku (65 +) stúpne zo súčasných 17 % na 31 % do roku 2070 a kraje už dnes nevedia uspokojiť dopyt po službách pre seniorov,

2. modernizácia vzdelávacej infraštruktúry stredných škôl – najmä zvýšenie atraktivity učiteľského povolania, pretože by sme boli radi, aby nám zo škôl zostávali na Slovensku kvalifikovaní ľudia

3. obnova kultúrnych pamiatok a zlepšenie dostupnosti turisticky zaujímavých destinácií – pretože investície do kultúrneho dedičstva boli za uplynulé roky boli na veľmi nízkej úrovni a tento majetok potrebuje často krát opraviť z dezolátneho stavu.

4. rekonštrukcie ciest II. a III. triedy – pretože až 40 % z nich je v zlom až nevyhovujúcom stave. Ide o dedičstvo, ktoré sme zdedili, nakoľko štát pri delegovaní kompetencií na kraje ešte v roku 2001 nedelegoval aj adekvátne finančné zdroje.

Oblastí, ktoré si vieme predstaviť podporiť je viac, avšak tie si vyžadujú hlbšiu, odbornú diskusiu. Z 32 oblastí reforiem, ktoré identifikovalo ministerstvo financií v dokumente "Moderené a úspešné Slovensko", predbežne podporujeme 18. Označili sme ich a odovzdávame ich ministerstvu.

Zároveň prízvukujeme, že je potrebné prihliadať na projekty, ktoré už majú svoju projektovú dokumentáciu pripravenú, aby sme realizovali túto pomoc pri obnove hospodárstva čo najrýchlejšie.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu