Kraje podporili Program Slovensko, majú však výhrady k rozdeleniu alokácií

Dátum: 28.06.2022

Samosprávne kraje považujú efektívne čerpanie eurofondov v novom programovom období za príležitosť na pokračovanie v modernizácií regiónov. Zástupcovia združenia SK 8 v utorok 28. júna 2022 odobrili návrh Programu Slovensko 2021-2027, no vzniesli výhrady k procesu prípravy aj obsahu dokumentu.

Ako uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič, „konečne sa blížime do finále nastavenia procesu čerpania eurofondov v novom programovom období. Vzhľadom na pokročilý termín je naťahovanie ďalšieho procesu kontraproduktívne. Avšak na zasadnutí rady vlády zazneli zásadné výhrady k predstaveným regionálnym alokáciám. Oceňujeme, že sa alokácie implementované cez integrované územné stratégie zvýšili z 889 mil. eur na 1,2 mld. eur. Oproti aprílovému návrhu však klesla výška zdrojov na niektoré špecifické ciele, ako napríklad na rozvoj siete kanalizácií, zefektívnenie odpadového hospodárstva alebo výstavbu cyklotrás. Rovnako sa znížil aj rozdiel medzi alokáciou pre kraje a pre územia udržateľného mestského rozvoja.“

Po tom, ako Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 materiál schválila, bol na návrh podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronikou Remišovou odobrený aj vládou SR. Z objemu 12,6 mld. eur je pre kraje určených 1,2 mld. eur.

„Rozhodovať o finančnej podpore projektových zámerov budú do veľkej miery rady partnerstva na úrovni každej zo žúp. V tejto súvislosti sme presadzovali zjednodušenie hlasovania v týchto zhromaždeniach sociálno-ekonomických partnerov. V procese vyhodnocovania projektových zámerov nás brzdí fakt, že stále nepoznáme výšku alokácií pre jednotlivé kraje,“ upozornil podpredseda SK 8 a prešovský župan Milan Majerský.

V rámci konzultácií nebol akceptovaný návrh SK 8, aby kraje v radách partnerstva rozhodovali o väčšom objeme peňazí v typicky verejno-prospešných, komunitných aktivitách, ktorými sú napríklad prepojenie cyklotrás, dobudovanie siete kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu