Kraje nesúhlasia so vznikom regionálnych úradov správy škôl v sídle kraja

Dátum: 23.10.2020

Kraje zásadne nesúhlasia so vznikom regionálnych úradov správy škôl v sídle kraja ako samostatnej organizácie Ministerstva školstva. Keďže procesné postupy rozďeľovania kompetencií neboli so samosprávnymi krajmi prerokované, župy navrhujú preniesť kompetencie súčasných okresných úradov v sídle kraja vo vzťahu k školstvu na samosprávne kraje spolu s presunom adekvátnej časti financovania regionálneho školstva do rozopočtov samosprávnych krajov.

"Keďže Slovenská republika pred niekoľkými rokmi, v rámci reformy verejnej správy, zrušila špecializovanú správu školstva v kraji, návrat k nej nepovažujeme za správny, nakoľko sa ním vytvára ďalšia štátna organizácia, ktorá by mala byť navyše iba čiastočným riešením. Keďže samosprávne kraje zodpovedajú za regionálny rozvoj, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je aj zodpovednosť za rozvoj výchovy a vzdelávania na školách, prejavili záujem niesť zodpovednosť aj za dané kompetencie" povedal predseda SK 8 Jozef VIskupič. SK 8 preto navrhuje stiahnuť tento návrh zákona a otvoriť diskusiu so samosprávnymi krajmi o zabezpečení týchto kompetencií krajmi.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu