Kraje by mali mať kompetenciu regulovať ceny služieb autobusových staníc

Dátum: 17.08.2023

Po pracovných stretnutiach zástupcov SK8 na Ministerstve financií sa podarilo vyrokovať návrh novely opatrenia ministerstva, ktorou samosprávne kraje získajú kompetenciu regulovať ceny služieb autobusových staníc poskytovaných pre dopravcov. Ide napríklad o cenu za vjazd autobusov na stanicu, za čas, ktorý tam autobus strávi či za parkovanie.Súčasné ceny týchto služieb nie sú regulované a môžu tak byť neprimerane vysoké. To by mohlo spôsobiť zvýšenie poplatkov pre cestujúcich obyvateľov. Cieľom novely je predísť tomu, aby si autobusové stanice ako prirodzené monopoly nestanovovali neprimerané ceny. Hlavným cieľom sú primerané ceny a udržateľnosť predmetných služieb.Predkladaný návrh nadväzuje na predchádzajúcu decentralizáciu regulačných a kontrolných právomocí v oblasti cien. „Vyššie územné celky sú už v súčasnosti cenovým orgánom, poznajú miestne špecifiká a vedia ich pri regulovaní cien tovarov miestneho významu najlepšie zohľadniť,“ hovorí rezort.Opatrenie by malo nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2023.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu