Kooperácia s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Dátum: 10.06.2024

Zástupcovia samosprávnych krajov sa prostredníctvom združenia SK8 stretli s predstaviteľmi Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Cieľom stretnutia bola špecifikácia tém, ktoré sú z hľadiska vzájomnej spolupráce dôležité a ich správne nastavenie umožní efektívnejšiu činnosť samosprávnych krajov:

  • Vyhodnotenie verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti
  • Konsolidácia vydávania kódov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov
  • Participácia samosprávnych krajov pri tvorbe číselníkov kódov
  • Prešetrenie podnetov najmä vo veci odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti poskytovateľov
  • Spolupráca vo veci zdieľania dát
  • Reflektovanie na zastaralú legislatívu

Obidve strany sa zhodli na vytvorení spoločnej pracovnej skupiny, ktorá bude efektívnejšie reflektovať na požiadavky z aplikačnej praxe.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu