Konferencia SK8 bola o dôležitých témach v oblasti kohéznej politiky, dopravy aj zdravotníctva

Dátum: 25.05.2023

Združenie samosprávnych krajov SK 8 v spolupráci s portálom Euractiv zorganizovalo v utorok 16.mája 2023 v priestoroch Kultúrneho centra Ponton v Bratislave konferenciu Rozvoj regiónov v čase kríz. Zástupcovia žúp a ďalší hostia diskutovali o postavení samosprávnych krajov v súčasnom náročnom období, ktoré ovplyvňuje vysoká miera inflácie, ale aj o rozvoji samospráv prostredníctvom eurofondových zdrojov.

„Ako zástupcovia samosprávnych krajov sme v nedávnej minulosti dokázali, že sme akcieschopné. Dokázali sme sa adaptovať na novú realitu pandémie, neskôr príchod utečencov zasiahnutých vojnou a napokon aj na zdražovanie a energetickú krízu. Politika sa formuje aj na úrovni regionálnej samosprávy, a preto je dôležité, aby dochádzalo k chápaniu potrieb regionálnych aktérov a ich zohľadňovaniu pri nastavovaní efektívnych politík na celonárodnej úrovni. Som rád, že sa na dnešnom diskusnom fóre stretli odborníci z viacerých oblastí, ktorí majú odbornú zdatnosť aj kompetencie posúvať regióny vpred, aj počas a napriek krízam,“ povedal predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Konferencia SK 8 bola rozdelená do tematických panelových diskusií kopírujúce svojou obsahovou stránkou problematiky, ktoré sú z pohľadu samosprávnych krajov vysoko aktuálne. Počas podujatia boli predstavené aj výsledky prieskumu agentúry Median, ktorý zrealizovala Kancelária SK 8, podľa ktorého až 84 % obyvateľov si želá, aby sa o rozvoji regiónov rozhodovalo na úrovni samosprávy.V prvej panelovej diskusii hostia predstavili regionálny rozvoj regiónov v čase kríz, ktoré za posledné obdobie samosprávy zažívajú. Následne diskutovali o udržateľnej doprave ako aj ďalšej dôležitej oblasti, ktorou je zdravotníctvo v regiónoch.

V týchto oblastiach hľadali diskutujúci odpovede, ako aj možnosti na zabezpečenie socio-ekonomického rozvoja regiónov, ktorý pomôže skvalitniť život obyvateľom.Diskusií sa aktívne zúčastnili zástupcovia samosprávnych krajov, podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy Lívia Vašáková, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Peter Bálik, generálny riaditeľ sekcie stratégie dopravy Ministerstva dopravy SR Rastislav Cenký, minister zdravotníctva SR Michal Palkovič, prezident Cyklokoalície Dan Kollár, ako aj výkonný riaditeľ Asociácie zdravotných poisťovní Michal Štofko.Účastníci konferencie sa mohli počas celého dňa zúčastniť aj piatich workshopov o rozvoji cyklodopravy s odborníkmi z Rakúska, Maďarska, Českej a Slovenskej republiky.

Záznam z panelových diskusií a cykloworkshopov nájdete na našom YouTube kanály.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu