Kompromisné riešenie k problematike pediatrov na Slovensku

Dátum: 17.08.2023

Dňa 8. augusta sa na Ministerstve zdravotníctva uskutočnilo rokovanie širokého okrúhleho stola, pričom odborná verejnosť sa zhodla na nasledovných návrhoch:

Za účelom efektívnejšej a rýchlejšej pomoci sa zníži počet pevných bodov ambulantných pohotovostných služieb pre deti a dorast a priblížia sa k nemocniciam.

Skrátia sa ordinačné hodiny v ambulantných pohotovostiach pre deti aj dospelých z 22:00 na 20:00. Neznamená to, že pacient nedostane starostlivosť, stále bude môcť využiť tzv. urgent.Zvýšia sa poplatky v ambulantnej pohotovosti na 5 eur a v urgentných príjmoch nemocníc na 25 eur. Cieľom je eliminovať návštevy týchto bodov pri neodôvodnených prípadoch. Poplatok sa pacientovi v odôvodnených prípadoch vráti.Pediatri budú mať ordinačné hodiny 35 hodín týždenne počas piatich pracovných dní.„Prebehla veľmi dlhá diskusia, kde sa všetci zúčastnení sústredili na to, aby sa v rámci možností vyhovelo každému kto má dnes problémy. Ale v prvom rade, aby pacient z tejto situácie vyšiel ako ten, komu bude zabezpečená dostupná zdravotná starostlivosť.“ povedal Ondrej Lunter, podpredseda SK8 a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

Jednotlivé návrhy musí najskôr schváliť Národná rada v skrátenom legislatívnom konaní na prípadnej mimoriadnej schôdzi.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu