Dôležité postavenie krajov pri rozvoji stredoškolského vzdelávania

Dátum: 14.06.2024

Dňa 13. júna sa uskutočnilo rokovanie predsedu SK8 Jozefa Viskupiča a podpredsedu SK8 Jaroslava Bašku s ministrom školstva Tomášom Druckerom k aktuálnym témam stredoškolského vzdelávania, ktoré sú významnou súčasťou výkonu samosprávnych krajov

Na stretnutí boli diskutované najmä:

  • Príprava optimalizácie a profilácie stredných škôl so zohľadnením potrieb trhu práce a regionálnych špecifík,
  • Plán výkonov škôl, v rámci ktorých je potrebné potvrdiť pozíciu VÚC,
  • Úprava prijímacích konaní študentov tak, aby zbytočne nedochádzalo k administratívnemu zaťaženiu VÚC,
  • Zmena financovania stredných škôl pri zákonných prestupoch študentov, na základe ktorých prichádza k nadnormatívu a tým sa zvyšujú výdavky pre samosprávne kraje.

Zástupcovia sa zhodli na potrebe rešpektovať jednotlivé samosprávne kraje, ktoré vytvárajú špecifické prostredie na svojom území a zároveň využívať ich silné postavenie a nastavené systémy, ktoré prinášajú do školstva. Pri vytváraní nových štandardov je nevyhnutné vnímať príklady dobrej praxe, ktoré kraje aplikujú na svojom území.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu