Daňový bonus pripraví samosprávy o príjmy, vyzvali koalíciu na rokovanie

Dátum: 12.05.2022

Združenie SK 8 požiadalo v stredu 11. mája 2022 predsedu vlády SR Eduarda Hegera na rokovanie o vplyve pripravovaného zvýšenia daňového bonusu na deti na financovanie samospráv. SK 8 navrhlo, aby sa rokovania zúčastnil aj podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič.

S iniciatívou zvolania rokovania prišiel predseda SK 8 Jozef Viskupič spolu s prezidentom Únie miest Slovenska Richardom Rybníčkom. Predseda Viskupič tému prerokoval aj s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Branislavom Trégerom na minulotýždňovom stretnutí v Trnave.

Zvýšenie daňového bonusu bez kompenzácie totiž bude mať negatívny vplyv na výšku výberu dane z príjmu fyzických osôb, ktorej podiel je hlavným zdrojom príjmov samospráv. Odhadovaný výpadok 830 miliónov eur do konca roka 2023 môže ohroziť ich fungovanie a rozsah i kvalitu nimi poskytovaných verejných služieb. V roku 2022 sa očakáva výpadok príjmov samospráv o 230 mil. eur, a v roku 2023 až o 600 mil. eur.

Samosprávy jednoznačne vítajú zámer na pomoc pracujúcim rodičom a nízkopríjmovým skupinám obyvateľov. Kraje, mestá a obce sú však rovnako ohrozené infláciou, nárastom cien energií či stavebných materiálov a treba im pomôcť. V opačnom prípade tí istí obyvatelia, ktorí získajú 100 eur na daňovom bonuse, tak prídu o verejné služby v oveľa vyššej hodnote.

Na rokovanie odchádza SK 8 s tézou, že ak sa kraje majú zúčastniť konsolidácie verejných financií, schodnou cestou môže byť, že nebudú mať ambíciu žiadať štát o kompenzáciu zvýšených výdavkov, ale štát by im nemal siahať na daňové príjmy. Samosprávy by tak neprišli o podiel na výbere dane z príjmov fyzických osôb, ktorý sa v dôsledku pripravovaného zvýšenia daňového bonusu zníži o 830 miliónov v horizonte konca roka 2023.

Podľa názoru SK 8 má vláda SR všetky možnosti na to, aby našla zdroje na financovanie svojich priorít niekde inde ako v rozpočtoch samospráv. Pokračovanie v praxi jednostranných zásahov do rozpočtov krajov bez konzultácie a kompenzácie považuje za neudržateľné porušovanie svojej fiškálnej autonómie, ktorá je garantovaná Európskou chartou miestnej samosprávy.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu