Ďakujeme za pozvanie združenia SK8 na výročný 36. snem ZMOS

Dátum: 29.05.2024

Zástupcovia takmer tisícky členských miest a obcí ZMOS a pozvaní hostia sa stretli na výročnom 36. sneme Združenia miest a obcí Slovenska v priestoroch Incheba Expo Bratislava. Snem sa zniesol v duchu motta „Mestá a obce spoločne za rozvoj Slovenska.“ Zúčastnení počas dvoch dní zhodnotili ročné plnenie strategických priorít združenia a prediskutovali aktuálne potreby a požiadavky územia.

"Moderné a rozvíjajúce sa regióny môžeme stavať iba na základe spolupráce a partnerského dialógu. Som rád, že práve partnerský dialóg bol medzi združeniami ZMOS a SK8 doteraz vždy na vysokej úrovni, čo bude verím zachované aj do budúcna.“ povedal vo svojom príhovore Jozef Viskupič, predseda SK8.

Vážime si pozvanie na tak dôležité podujatie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu medzi samosprávnymi krajmi, mestami a obcami.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu