Združenie Samosprávnych krajov Slovenska vyzýva novú vládu k pravidelným stretnutiam

Dátum: 04.12.2023

Županka a župani združenia Samosprávne kraje Slovenska SK8 adresovali čelným predstaviteľom jednotlivých ministerstiev, ako aj predsedovi vlády SR list so žiadosťou o osobné stretnutie, v rámci ktorého chcú diskutovať o víziách na najbližšie volebné obdobie. 

Podľa SK8, jednou z kľúčových výziev, ktorým bude nová vláda v horizonte nasledujúcich rokov čeliť, je zlepšenie a stabilizácia stavu verejných financií. Keďže ich súčasťou sú aj rozpočty samosprávnych krajov, ich zástupcovia vyjadrujú presvedčenie, že predpokladom dlhodobo udržateľných konsolidačných riešení je aj kvalitný partnerský dialóg vlády SR a samosprávnych krajov. Županka a župani sa zhodli aj na tom, že dlhodobým problémom je hlavne odkladaná kompetenčná a fiškálna decentralizácia územnej samosprávy, ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu obyvateľov Slovenska, ako aj zabezpečenie všestranného rozvoja územia. 

„Ako predseda SK8 chcem v tomto kontexte potvrdiť trvalý záujem na konštruktívnej spolupráci s vládou Slovenskej republiky. Vnímame, že prostredníctvom pravidelných stretnutí vieme predchádzať neželaným výsledkom, ktoré by mohli viesť v neprospech obyvateľov v regiónoch. Príkladom absentujúceho dialógu sú legislatívne návrhy na úpravu kompetencií, či zásahy do rozpočtov samosprávy bez akejkoľvek predchádzajúcej diskusie.  Naopak, ak je naším spoločným záujmom zvyšovať kvalitu života obyvateľov, a zároveň zabezpečovať rozsah služieb čo najlepšie, mali by sme viesť odborný a konštruktívny dialóg, podložený skúsenosťami z praxe, ktoré my ako zástupcovia ľudí v území máme,“ povedal trnavský župan a predseda SK8 Jozef Viskupič s tým, že inšpiratívny príklad poznáme aj z Českej republiky, kde pravidelné pracovné stretnutia vlády a združenia krajov sú dlhoročnou a overenou praxou. 

Zástupcovia SK8 očakávajú, že vláda dodrží sľub, ktorý deklarovala v Programovom vyhlásení. Podľa neho bude k regionálnemu rozvoju a modernizácii samosprávy pristupovať na základe dvoch princípov: žiadne rozhodnutia bez diskusie a žiadne kompetencie bez peňazí. Zároveň prisľúbila zaviesť do legislatívneho procesu tzv. Doložku zlučiteľnosti s Európskou chartou miestnej samosprávy. 

Aktuálne združenie SK8 absolvovalo úvodné stretnutia s ministrom školstva ako aj ministerkou zdravotníctva.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu