SK8, ZMOS a komisár pre deti spojili sily na riešenie problému šikany detí

Dátum: 23.04.2024

Problematiku šikany naprieč celým Slovenskom, ale taktiež jej prevencie a predchádzania, treba riešiť nadrezortne. SK8 preto spolu so ZMOS a úradom komisára pre deti iniciovali prvé nadrezortné stretnutie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia všetkých kompetentných rezortov a inštitúcií. Rokovania by mali prebiehať pravidelne každý štvrťrok.

„Všetci si uvedomujeme, že je to kľúčová téma, ktorá sa týka budúcnosti celého Slovenska. Spájame sa pre budúcnosť. Pretože deti, ktoré vychovávame a vzdelávame na školách, budú v budúcnosti zodpovedať za riadenie spoločnosti z úrovne samosprávy alebo celého štátu," skonštatoval predseda ZMOS, Jozef Božik.

Cieľom stretnutí je hovoriť o problematike šikany na školách, v rodinách či v zariadeniach, ale aj o podpore duševného zdravia a prevencie duševných porúch detí i mladých ľudí. Dôležitým prvkom je tiež vyhodnocovanie prijímaných krokov a opatrení, aby deti a žiaci nadobudli dôveru v inštitúcie, autority a okolie a pokiaľ majú problém, aby sa ho nebáli nahlasovať. Problematika sa pritom netýka len obetí, ale aj agresorov.

 „Ak tu máme také katastrofálne prípady, zlyháva každý z nás. A je našou spoločnou zodpovednosťou postarať sa o naše deti a vytvoriť pre ne ochranu," poznamenal Ondrej Lunter, podpredseda združenia SK8 a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Za alarmujúce považuje, že systém mnohé prípady ani nezachytáva, hovorí tiež o probléme pandémie šikany v rámci jednotlivých škôl.

Snahou je docieliť, aby sa situácia postupne začala zlepšovať a prípady sa znižovali. Cieľom je taktiež osveta rodičov, učiteľov či podporných a intervenčných tímov, aby vedeli ako sa správať, ak dieťa takýto problém nahlási.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu