Parlament schválil dofinancovanie samospráv

Dátum: 19.04.2024

Vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady SR novelu zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Cieľom novelizácie je vynahradiť výpadky v rozpočtoch obcí, miest a krajov, ktoré spôsobil zvýšený daňový bonus na deti. Zmenu schválil parlament drvivou väčšinou hlasov (144 zo 145 poslancov).

Samosprávy vďaka schválenej legislatívnej zmene dostanú do konca mája celú sumu dane z príjmov právnických osôb určenú na rok 2024. Po odpočítaní doteraz poskytnutých mesačných splátok tak obce získajú takmer 158 miliónov eur a vyššie územné celky necelých 68 miliónov eur. Právnou úpravou sa tiež samosprávam umožní do konca tohto roka použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj finančné zdroje rezervného fondu.

Je dobrým signálom, že vláda aj parlament vypočuli spoločnú požiadavku združení SK8 a ZMOS. Zároveň veríme, že štát bude pokračovať v ďalších opatreniach, ktoré pomôžu samosprávam v súčasnej náročnej finančnej situácií, aby mohli aj naďalej svojim obyvateľom poskytovať všetky služby.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu