Vznikla platforma na podporu regiónov, miest a obcí

Dátum: 22.04.2024

V pondelok 22. apríla sa v historickej budove Národnej rady SR uskutočnilo 1. zasadnutie Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie. Rada vznikla na základe požiadavky komunálnych lídrov posilniť podporu regiónov, miest a obcí, a to aj prostredníctvom efektívnejšieho využívania eurofondov.

Na prvom zasadnutí rady boli predostreté viaceré dôležité témy:

  • Zásadná zmena paradigmy definovania najmenej rozvinutých okresov zavedením viacerých ukazovateľov namiesto súčasného jedného ukazovateľa – miery nezamestnanosti. Táto zmena prinesie kvalifikovanejšie a efektívnejšie rozhodnutia na znižovanie regionálnych rozdielov.
  • Diskusia o pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024 vo vzťahu k činnosti rady vlády a územnej samospráve.
  • Informácia o strednodobom preskúmaní a zmene Programu Slovensko 2021 – 2027, kde samosprávy definujú prioritné oblasti na čerpanie eurofondov.
  • Informácia o procese národných konzultácií a príprave Východiskovej pozície Slovenskej republiky k politike súdržnosti EÚ po roku 2027.

Do pôsobnosti rady vlády budú spadať návrhy na riešenie modernizačného dlhu, nepriaznivej ekonomickej situácie, ale napríklad aj aktuálnych výziev slovenských regiónov spojených s klimatickou krízou či digitálnou transformáciou, s rozhodnutiami o využívaní podpory z eurofondov.

Rada vlády má 39 členov a okrem ministrov v nej má svoje zastúpenie aj združenie SK8, ktoré v orgáne reprezentujú štyria predsedovia krajov. Veríme, že deklarovaný účel novozriadenej rady vlády, cez ktorú by mali prechádzať všetky zákony týkajúce sa samosprávy, bude naplnený a vládou nebudú prijímané žiadne takéto rozhodnutia bez konzultácií so samosprávami.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu