Podujatia

Rozvoj regiónov v čase kríz

Dátum: 16.05.2023 / Miesto: Bratislava

Konferencia Združenia samosprávnych krajov SK8 na tému Rozvoj regiónov v čase kríz.

Podujatie bolo o dôležitých témach v oblasti kohéznej politiky, dopravy, zdravotníctva a rozvoja cyklodopravy. Zástupcovia žúp a ďalší hostia diskutovali o postavení samosprávnych krajov v súčasnom náročnom období, ktoré ovplyvňuje vysoká miera inflácie, ale aj o rozvoji samospráv prostredníctvom eurofondových zdrojov.

Kedy: 16. máj 2023
Kde: Ponton (Tyršovo nábrežie, Bratislava)

Program konferencie

10:00 - 11:00

Regionálny rozvoj v čase krízy

1. panelová diskusia

Rozpočty samospráv negatívne ovplyvnili za posledné obdobie vysoké ceny energií, pandémia či legislatívne opatrenia vlády. Napriek tomu sa župy snažia hospodáriť tak, aby rozvoj územia nestagnoval. Dôležitú úlohu môžu v tejto situácií zohrať zdroje z EÚ. Dobiehame staré programové obdobie, začali sme realizovať projekty z Plánu obnovy a čakáme na výzvy z Programu Slovensko.

Kde možno získať zdroje, aby rozvoj neustal? Ako možno šetriť a naopak, kam investovať?

Diskutujúci: 

/ Peter Balík, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
/ Lívia Vašáková, podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti
/ Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie Bratislavského kraja
/ Jozef Kanuščák, podpredseda Prešovského kraja

11:15 - 12:00

Udržateľná doprava v regiónoch

2. panelová diskusia

Mobilita obyvateľstva na Slovensku neustále rastie. V mestách kolabuje doprava, mnohé regionálne cesty vrátane mostov sú v havarijnom stave a zároveň sa stav ovzdušia v regiónoch neustále zhoršuje.

Ako je možné nastaviť pohyb obyvateľstva tak, aby bol dlhodobo udržateľný? Kde získavať zdroje financovania na výstavbu cyklotrás a ďalšej infraštruktúry potrebnej pre budovanie udržateľnej mobility v budúcnosti?

Diskutujúci: 

/ Rastislav Cenký, generálny riaditeľ sekcie stratégie dopravy MD SR
/ Dan Kollár, prezident združenia Cyklokoalícia
/ Jozef Viskupič, predseda Trnavského kraja
/ Jozef Trstenský, podpredseda Trnenčianskeho kraja
/ Ladislav Lörinc, podpredseda Košického kraja

12:00 - 13:15

obedová prestávka

13:15 - 14:00

Zdravé regióny

3. panelová diskusia

Populácia na Slovensku starne a aj v tejto súvislosti narastá dopyt po zdravotnej starostlivosti. Výzvu predstavuje personálna obmena zdravotníckeho personálu, ktorej predpokladom je najmä udržanie absolventov zdravotníckych škôl v regiónoch. Poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb čakajú zmeny. Súbežne s optimalizáciou siete nemocníc by mala prebehnúť aj reforma ambulantnej a sociálnej starostlivosti.

Je financovanie zdravotnej starostlivosti dlhodobo udržateľné? Ako stabilizovať situáciu s nedostatkom personálu? Ako maximalizovať využitie eurofondov a zdrojov z plánu obnovy?

Diskutujúci: 

/ Michal Palkovič, minister zdravotníctva SR
/ Michal Štofko, riaditeľ Asociácie zdravotných poisťovní
/ Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského kraja
/ Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického kraja
/ Branislav Becík, predseda Nitrianskeho kraja

počas dňa

Rozvoj cyklodopravy

workshopy

Témou workshopov bude podpora cyklodopravy v Dolnom Rakúsku, stav cyklodopravy v Maďarsku, regióny v pohybe a využívanie mobilitných dát pri rozvoji cyklodopravy v Trnavskom kraji.

Rečníci: 

/ Roman Meliška, Regióny v pohybe
/ Dan Kollár, Ako pomáhať cyklodoprave bez cyklotrás
/ Mark Richter, Nastavenie podporných schém pre cyklodopravu v Dolnom Rakúsku
/ Antal Gertheis, Stav cyklodopravy v Maďarsku
/ Roland Németh, Využitie mobilitných dát v Trnavskom kraji

Všetky diskusie a workshopy sú dostupné online k zhliadnutiu na YouTube SK8.

Zábery z konferencie

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu